Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Torsdag d. 2. april 2019 kl. 19:00 er der generalforsamling for Ulkebøl Hallen i vores Cafeteria.

 

 

        Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning og regnskab
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
  5. Valg af revisorer
  6. Eventuelt

 

Forslag fremsendes til sekretæren på sonja.duch@vaaben.net senest 5 dage før generalforsamlingen

 

Ulkebøl Hallen

Kaplenivej 5, Ulkebøl

6400 Sønderborg

Kontakt:


Halbestyrer: Leslie Iversen

Tlf: 2894 7848

Email: ulkeboelhallen@stofanet.dk