Generalforsamling

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ulkebølhallen tirsdag d. 04 april 2017 kl. 19:30 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning og regnskab

3. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter

4. Valg af revisorer

5. Eventuelt

 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen